Consulo sa stará o účtovníctvo svojich klientov ako o vlastné. Snažíme sa vidieť vašimi očami a rozmýšľať vašou hlavou. Veríme, že dobre spravované účtovníctvo nemá slúžiť iba daňovému úradu, ale vie aktívne a výrazne podporiť úspech firmy.

Skontrolujeme vnútorné procesy, zistíme vaše individuálne potreby a podľa nich navrhneme optimálne riešenie. Nájdeme spoločnú reč, výstupy dostanete v zrozumiteľnej podobe, aby ste ich mohli skutočne využiť pri rozhodovaní a riadení vašej spoločnosti.

o-nas

Náš Team

Sumarizuje, reportuje, pozerá sa na účtovníctvo ako celok.

Viac ako 15 rokov praxe v účtovníctve.

Tímea Nagyová | Consulo Tímea Nagyová | Consulo
Tímea Nagyová konateľ

Sumarizuje, reportuje, pozerá sa na účtovníctvo ako celok.

Viac ako 15 rokov praxe v účtovníctve.

Vžije sa do situácie firmy cez jej účtovníctvo, detailista, trpezlivá.

20 rokov praxe v účtovníctve.

Monika Ribánszka Monika Ribánszka
Monika Ribánszka konateľ

Vžije sa do situácie firmy cez jej účtovníctvo, detailista, trpezlivá.

20 rokov praxe v účtovníctve.

Organizuje a spracuje za krátky čas množstvo dokladov.

Viac ako 30 rokov praxe v účtovníctve.

Eva Hajdúová Eva Hajdúová
Eva Hajdúová

Organizuje a spracuje za krátky čas množstvo dokladov.

Viac ako 30 rokov praxe v účtovníctve.