Účtovníctvo
Komplexné vedenie účtovníctva
Čiastkové účtovnícke práce
Implementácia legislatívnych zmien
Vnútropodnikové účtovníctvo
Prevodné príkazy
Informácie / Kontrola
Účtovné poradenstvo
Ľahko pochopiteľné reporty
Externá revízia účtovníctva
Spolupráca s audítorom
Príprava daňových priznaní
Rozhodovanie
Zužitkovanie našich skúseností
Optimalizácia procesov
Priebežné sledovanie výsledkov
Koordinácia ekonomických funkcií
Forma spolupráce
vedenie účtovníctva v informačnom systéme Consulo, s.r.o., s individuálnymi nastaveniami podľa potrieb klienta
osobné návštevy u klienta v dohodnutých časových intervaloch podľa potreby
účasť na meetingoch klienta podľa potreby
práca v informačnom systéme klienta formou vzdialeného prístupu alebo na mieste
Oblasť pôsobenia našich klientov
Advokátska kancelária
Podnikateľské poradenstvo
Znalecká činnosť
Stavebné inžinierstvo
Masérske služby
Prevádzkovanie športového zariadenia
Prevádzkovanie rekreačného areálu
Hotel, ubytovacie a stravovacie zariadenia
Reklamné a marketingové služby
Služby IT
Vývoj webstránok, grafický dizajn
Prevádzkovanie internetovej siete
Výstavba rodinných domov na kľúč
Veľkoobchod/ maloobchod
Kovoobrábanie
Strojárska a priemyselná výroba
Odmena

Ste pre nás dôležitý. Každú cenovú ponuku pripravujeme na mieru, podľa vašich individuálnych požiadaviek, rozsahu a náročnosti služieb. Ak si myslíte, že potrebujete účtovnú firmu akou je Consulo, kontaktujte nás. Počas nezáväzneho, osobného stretnutia sa porozprávame o vašich potrebách a na ich základe vypracujeme konkrétnu ponuku.