Consulo, s.r.o.

IČO
44419538
IČ DPH
SK2022691209

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.22638/T

Sídlo (kancelária)

Športová ulica 6926/28F
929 01 Dunajská Streda

+421 904 308 139 finance@consulo.sk
SK HU EN